Uncategorized

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng tập thể tác giả có thể hoàn thiện bản mẫu sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị thẩm định lại.  Ngày 25/9, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký công văn gửi gửi PGS Nguyễn Kế Hào, người thay mặt…

Keep Reading
Uncategorized

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về sách của GS Hồ Ngọc Đại

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng tập thể tác giả có thể hoàn thiện bản mẫu sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đề nghị thẩm định lại.  Ngày 25/9, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký công văn gửi gửi PGS Nguyễn Kế Hào, người thay mặt…

Keep Reading
Uncategorized

Đại học Điện lực tuyển thí sinh dưới điểm chuẩn

Trường Đại học Điện lực tuyển sinh vượt 12-43% chỉ tiêu, nhiều sinh viên có điểm đầu vào thấp hơn điểm chuẩn, theo kết luận thanh tra ngày 27/9. Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, năm 2013 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Đại học…

Keep Reading
Uncategorized

áo cáo nghiên cứu về thế hệ thiên niên kỷ toàn cầu lần thứ 7 của Deloitte vào năm 2018 đã thực hiện khảo sát 10,455 người thuộc thế hệ “thiên niên kỷ” – millennials và 1.844 người thuộc Gen Z. Theo đó, trước sự thay đổi từ Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhiều người trẻ đã và đang phải gồng mình dưới áp lực thành công. Thế nhưng, ít ai trong số đó nhận ra một trong những lợi thế cạnh tranh mà t

Keep Reading