Uncategorized

áo cáo nghiên cứu về thế hệ thiên niên kỷ toàn cầu lần thứ 7 của Deloitte vào năm 2018 đã thực hiện khảo sát 10,455 người thuộc thế hệ “thiên niên kỷ” – millennials và 1.844 người thuộc Gen Z. Theo đó, trước sự thay đổi từ Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhiều người trẻ đã và đang phải gồng mình dưới áp lực thành công. Thế nhưng, ít ai trong số đó nhận ra một trong những lợi thế cạnh tranh mà t

Keep Reading
Uncategorized

Ngay từ lúc đầu mình vô công việc chỉ đơn giản với vai trò là “một thành viên có thể làm tất cả mọi việc trong công ty”, không nhất thiết phải có vị trí gì. Tôi sẵn sàng lăn xả vào công việc để có thể trải nghiệm được nó. Sau này trưởng thành chút xíu thì học được một cách là: Dù làm công việc rất thấp trong công ty mình vẫn luôn giữ câu hỏi, góc nhìn của người lãnh đạo, rằng thế mạnh thế yếu của từng thành viên trong gia đình là gì? Họ ở đâu sẽ là phù hợp nhất trong bức tranh gia đì

Keep Reading