Kiến thức

Nếu chỉ làm những bài tập này mà giúp bạn và doanh nghiệp phát triển nhanh chóng thì bạn có làm không

Nếu chỉ làm những bài tập này mà giúp bạn và doanh nghiệp phát triển nhanh chóng thì bạn có làm không?

Chắc chắn có đúng không…
Cảm ơn bạn, đó là lời kêu gọi hành động không thể từ chối nhỉ.
Nhưng nó là sự thật, tôi sẽ cho bạn làm bài tập đó.
NGHIÊM TÚC, TẬP TRUNG làm những bài tập tôi chia sẻ với bạn dưới đây, nó sẽ giúp thay đổi bạn và doanh nghiệp theo hướng tích cực.

Những bài tập này được tôi trích ra từ Inner Circle tháng 6, những khách hàng của tôi đã phải trả rất nhiều tiền để nhận được nó, nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ một vài bài tập với bạn. Thực hành nó, bạn sẽ thấy kết quả.

Workplace Team Business Meeting Business P
Nào, hãy cùng bắt đầu:
  1. Viết xuống tất cả những gì có trong đầu của bạn
  2. Viết xuống tất cả những gì bạn muốn có trong cuộc sống nhưng hiện tại bạn chưa có
  3. Vẽ lên bức tranh cuộc sống mà bạn mong muốn
Chỉ cần làm 3 bài tập này thôi, mỗi bài tập 15 phút, chỉ giấy và bút, viết nó xuống…

Tôi và đội nhóm của mình đã làm đi làm lại những bài tập này hàng tuần. Tôi đã làm đến mức chỉ nhắm mắt lại là nhìn thấy mục tiêu của mình, rất rõ ràng và chi tiết.

Mục tiêu của tôi là giúp đỡ hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam nhanh chóng gấp 10 doanh số.

Post Comment