Kiến thức

Đi gần 10h đồng hồ chỉ để gặp nhau 2h trong buổi sáng nay…

Hôm nay tôi có một cuộc gặp với một khách hàng của tôi từ những năm 2015 khi tôi còn kinh doanh và tổ chức những chương trình đào tạo NLP… Trong cuộc nói chuyện điện thoại, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ gặp chị ấy nhưng điều bất ngờ là chị ấy dẫn theo…

Keep Reading
Kiến thức

Thay đổi câu hỏi thay đổi cuộc đời, và đây là câu hỏi cho bạn…

Hôm nay tôi đang tham gia một chương trình đào tạo trên Sapa và trong chương trình này có một chị gái đến gặp tôi… Chị thấy tôi chia sẻ rằng tôi đã làm được điều này điều kia trên internet và chị ấy muốn bán sản phẩm của chị ấy trên Internet… Chị chia…

Keep Reading
Kiến thức

Nếu chỉ làm những bài tập này mà giúp bạn và doanh nghiệp phát triển nhanh chóng thì bạn có làm không

Nếu chỉ làm những bài tập này mà giúp bạn và doanh nghiệp phát triển nhanh chóng thì bạn có làm không? Chắc chắn có đúng không… Cảm ơn bạn, đó là lời kêu gọi hành động không thể từ chối nhỉ. Nhưng nó là sự thật, tôi sẽ cho bạn làm bài tập đó.…

Keep Reading